نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی داروخانه‌ها در شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 شهرداری مشهد، مشهد، ایران

2 سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: برای برقراری یک نظام سلامت متوازن و سیستم شهری یکپارچه، کنترل توزیع جغرافیایی داروخانه‌ها در هر شهر یکی از ضروریات است. هدف مطالعه حاضر بررسی فراوانی و نحوه توزیع داروخانه‌ها در شهر مشهد است.
روش‌ها: در این مطالعه، محل جغرافیایی، شکل فعالیت و نوع مالکیت داروخانه‌ها از بانک اطلاعاتی سازمان نظام پزشکی مشهد و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد شامل داروسازان و داروخانه‌های ثبت‌شده تا انتهای سال 1392 استخراج گردید.
یافته‌ها: تا پایان سال 1392، 995 داروساز عضو سازمان نظام پزشکی مشهد هستند. در محدوده شهری مشهد 460 داروخانه شامل 423 داروخانه خصوصی (92%)، 29 داروخانه دولتی (6%) و 8 داروخانه خیریه (2%) فعالیت دارند که بر اساس نوع فعالیت، 379 داروخانه تمام وقت (82%)، 43 داروخانه شبانه‌روزی (10%) و 38 داروخانه نیمه‌وقت (8%) هستند. با در نظر گرفتن منطقه‌بندی شهر مشهد، بیشترین تجمع ‌داروخانه‌ها در منطقه 1 (25%) و پس از آن در مناطق 8 (11%)، 2 (10%)  و 9 (10%) بوده است. نسبت تعداد داروخانه‌ها به 10,000 نفر جمعیت به طور متوسط در تمام مناطق شهر مشهد 1.7 است که این نسبت در مناطق ثامن (7.5) و 1 (6.5) بیشترین و در مناطق 5 (0.5) و 12 (0.5) کمترین است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد، بیشترین تجمع داروخانه‌ها در اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) و در مناطق برخوردارتر شهر، خصوصاً در اطراف 2 بیمارستان عمومی و اصلی شهر (بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج)) بوده است. 
نتیجه‌گیری: برای دستیابی به توزیع جغرافیایی متوازن داروخانه‌ها، نظارت دقیق‌تر و تنظیم مقررات جامع‌تر برای مکان‌یابی داروخانه‌ها از طریق همکاری نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها