وقف عمر در راه کودکان مبتلا به سرطان

نوع مقاله : بوسه‌ای بر دستان جامعه پزشکی

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران