بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله خبری

10.22038/jmmc.2014.3855