تذکرات کلی در مورد سردرد و میگرن

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

متخصص گوش و حلق و بینی، استاد بیماری‌های گوش، گلو، بینی وجراحی سروگردن، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران