نکات قابل تأمل بر راه‌های احراز هویت در پزشکی

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

متخصص پزشکی قانونی ومسمومیت‌ها، کارشناس حقوق، مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران