مراسم گرامیداشت روز پزشک و داروساز در مشهد

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

استاد جراحی توراکس، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران