تخصص پزشکی خانواده، نیاز جامعه امروز ایران

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار روانپزشکی، گروه پزشکی خانواده، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار بیماری‌های عفونی و گرمسیری، مرکز تحقیقات هپاتیت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

4 مدیر گروه پزشکی خانواده، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: پزشکی خانواده یکی از رشته‌های تخصصی بین‌رشته‌ای است. در این مطالعه، خصوصیات دوره آموزشی این رشته در کشورهای مختلف معرفی و تلاش‌های صورت‌گرفته برای راه‌اندازی این رشته در ایران شرح داده شده است.
روش‌ها: در این مطالعه توصیفی خصوصیات برنامه‌ی آموزشی، ساعات کاری، میزان درآمد، مزایا و طول مدت تحصیل در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: این رشته برای اولین بار در سال 1969 به عنوان بیستمین رشته تخصصی مستقل در ایالات متحده معرفی شد. هدف از این رشته، تربیت پزشکان متخصصی است که مراقبت‌های شخصی، جامع و مداومی برای افراد تحت پوشش در زمینه خانواده و جامعه فراهم می‌کنند. این رشته در حقیقت به ارائه خدمات بهداشت و مراقبت‌های پزشکی همه جانبه در مورد همه بیماری‌ها، تمام اعضای بدن و در تمام سنین، توسط پزشک متخصص اختصاص دارد. اساس این رشته بر ارتقای سلامت، بهبود شیوه زندگی و پیشگیری از بیماری ها استوار است. دوره آموزشی این رشته در اکثر کشورها بین 3 تا 5 سال است. کانادا با 2 سال کوتاهترین دوره آموزشی را دارد. در ایران، برای پاسخگویی بهتر به نیازهای بهداشتی- درمانی جامعه، رشته‌ پزشکی خانواده (در مقطع مدیریت عالی) در سال 1388توسط تعدادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از جمله دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای اولین بار راه‌اندازی شد. شکل ارائه‌ی این رشته در کشور تلفیقی از حضوری و مجازی است. آموزش این رشته تاکنون به صورت دوره مدیریت عالی (MPH) ارائه شده و به صورت دوره 5 ساله دستیاری تدوین گردیده اما تاکنون اجرایی نشده است.
نتیجه‌گیری: هر کشور بر اساس سیاست‌ها و راهبردهای بهداشتی ودرمانی، و با توجه به نیازهای نظام سلامت و شرایط اقتصادی و اجتماعی، تخصص‌های مورد نیاز خود را تعریف می‌نماید. در ایران، با توجه به اصلاحات و تحول صورت گرفته در نظام سلامت و نیاز به پیاده‌سازی نظام ارجاع برای ارائه خدمات تخصصی پزشکی به سطوح مختلف جامعه، توجه به راه‌اندازی کامل رشته تخصصی پزشکی خانواده بیش از پیش احساس می‌شود.  

کلیدواژه‌ها