دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، آذر 1393، صفحه 66-124 

مقاله علمی-پژوهشی

بررسی میزان استفاده از بسته بیمه‌ی خدمات پایه دندانپزشکی در مشهد

صفحه 69-73

محمد تقی شاکری؛ بهجت الملوک عجمی؛ محمد حسین ساقی؛ ترانه موحد؛ فاطمه خوراکیان


تخصص پزشکی خانواده، نیاز جامعه امروز ایران

صفحه 79-83

مریم نعمتی؛ مهدی طالبی؛ فرشید عابدی؛ آرمین مردانی


مقاله مروری

درک مفاهیم ارتباط خطر: نیاز امروز جامعه پزشکی

صفحه 90-93

ملیحه دادگر مقدم؛ مجید خادم رضاییان


مقاله علمی-ترویجی

درمان درماتیت آتوپیک در اطفال

صفحه 100-101

سید محمد هادی امیریان


مقاله علمی-ترویجی (اقدامات هدفمند در مطب)

برخورد بالینی با بیمار مبتلا به دردهای عضلانی – اسکلتی

صفحه 102-103

محمد حسن جوکار


مقاله علمی-ترویجی

واریس

صفحه 104-104

غلامحسین کاظم زاده


سنگ‌های کلیوی

صفحه 106-108

ملیحه کشوری؛ علیرضا غریفی


اخبار

صفحه 123-123

دفتر تحریریه