برخورد بالینی با بیمار مبتلا به دردهای عضلانی – اسکلتی

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی (اقدامات هدفمند در مطب)

نویسنده

فوق تخصص روماتولوژی، دانشیار بیماری‌های داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران