پاسخگویی به سؤالات پرتکرار برنامه تحول نظام سلامت

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

کمیته اطلاعات و اطلاع‌رسانی ستاد برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران