بررسی اثر تبلیغات تلویزیونی بر رفتار غذایی و چاقی کودکان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس مسئول، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

تبلیغات مواد غذایی در تلویزیون که بازار عمده هدف آن متشکل از کودکان و نوجوانان است، یکی از عوامل تأثیرگذار محیطی عمده بر مصرف غذا در میان این گروه سنی است.  نفوذ همه‌گیر تبلیغات غذایی در تلویزیون اثر مستقیم بر دانش، تمایلات، رفتار خرید، الگوهای مصرف و رژیم غذایی کودکان دارد. حوزه گسترده‌ای از تبلیغات مشمول مواد غذایی می‌باشد که گاه تا 98 درصد از این میزان را تبلیغات مواد غذایی کم‌ارزش به خود اختصاص داده‌اند. لذا، تبلیغات تلویزیونی، بخصوص بازاریابی مواد غذایی غیرمغذی و نوشیدنی‌های شیرین؛ بدلیل نقش بالقوه در تشدید چاقی همه‌گیر و فرهنگ‌سازی رژیم غذایی ناسالم در کودکان، همواره مورد انتقاد هستند. ترویج انتخاب مواد غذایی نه تنها در حوزه برند‌های مواد غذایی کودکان بلکه در استفاده از انواع مواد  غذایی پرانرژی، کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کودکان بیشتر مواد غذایی چرب و حاوی کربوهیدرات را انتخاب و نام تجاری تبلیغ‌شده را برای خرید ترجیح می‌دهند. در نتیجه، چاقی در میان کودکان اجتناب‌ناپذیر می‌شود. لازم است اثر تبلیغات تلویزیونی بر نگرش، تمایلات و عادات غذایی کودکان و نوجوانان توسط مسئولان عالی رتبه سلامت کشور لحاظ شود. طبق مطالعات اخیر، جامعه ایران با خطر فزاینده‌ی چاقی و دیابت مواجه است.لذا، بهمنظور کاهش اثر تبلیغات نامناسب بر رژیم غذایی، ترجیحات و چاقی کودکان؛ اقدامات متعددی همچون صدور دستورعمل جامع دولتی در این رابطه، ایجاد محدودیت‌های قانونی بر تبلیغات صنایع غذایی چاق‌کننده و مضر، برقراری ارتباط مؤثر رسانه‌های جمعی با کودکان به منظور ترویج اهمیت مصرف مواد غذایی سالم، آموزش رژیم غذایی کامل و سالم به کودکان از طریق رسانه‌ها و همچنین توجه خانواده‌ها به کنترل نحوه خرید محصولات غذایی کم‌ارزش و پرکالری توسط فرزندانشان ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها