دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 2-57 
شیوع تجربه پوسیدگی دندان در دانش آموزان 8 تا 11 ساله مدارس ابتدایی مشهد

صفحه 11-14

سید علی بنی‌هاشم راد؛ ترانه موحد؛ سیمین پرتوی؛ مهسا شریفی؛ سید علی احمد بنی هاشم راد


نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی مراکز خصوصی خدمات توانبخشی در شهر مشهد

صفحه 20-25

علی مرتضی عینی؛ امین عبدالله‌زاده؛ حسین رجایی؛ زهرا شجاعی


مقاله مروری

بررسی اثر تبلیغات تلویزیونی بر رفتار غذایی و چاقی کودکان

صفحه 26-29

ژیلا پورکیانی؛ نفیسه کاشی‌پزان جوان؛ رویا راعی‌فرد


مقاله علمی-ترویجی

بیماری التهابی روده

صفحه 30-31

لادن گشایشی


بوسه‌ای بر دستان جامعه پزشکی

یک مصیبت بزرگ به یک موهبت بزرگتر مبدل شد

صفحه 40-41

دفتر تحریریه


مقاله خبری

اخبار

صفحه 56-57

دفتر تحریریه