دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 2-57 
3. شیوع تجربه پوسیدگی دندان در دانش آموزان 8 تا 11 ساله مدارس ابتدایی مشهد

صفحه 11-14

سید علی بنی‌هاشم راد؛ ترانه موحد؛ سیمین پرتوی؛ مهسا شریفی؛ سید علی احمد بنی هاشم راد


4. بررسی شکایات ارجاع‌شده به هیأت تجدید نظر دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد در طی سالهای 1387 تا 1392

صفحه 15-19

عباس عظیمی؛ سید مصطفی منزوی؛ سید هادی موسوی محمدی؛ نگاره یزدانی؛ محمد اسدی


5. نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی مراکز خصوصی خدمات توانبخشی در شهر مشهد

صفحه 20-25

علی مرتضی عینی؛ امین عبدالله‌زاده؛ حسین رجایی؛ زهرا شجاعی


مقاله مروری

6. بررسی اثر تبلیغات تلویزیونی بر رفتار غذایی و چاقی کودکان

صفحه 26-29

ژیلا پورکیانی؛ نفیسه کاشی‌پزان جوان؛ رویا راعی‌فرد


مقاله علمی-ترویجی

7. بیماری التهابی روده

صفحه 30-31

لادن گشایشی


بوسه‌ای بر دستان جامعه پزشکی

12. یک مصیبت بزرگ به یک موهبت بزرگتر مبدل شد

صفحه 40-41

دفتر تحریریه


مقاله خبری

19. اخبار

صفحه 56-57

دفتر تحریریه