بیماری التهابی روده

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

فوق تخصص گوارش و کبد، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران