یک مصیبت بزرگ به یک موهبت بزرگتر مبدل شد

نوع مقاله : بوسه‌ای بر دستان جامعه پزشکی

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران