محفل انس خادمان سلامت؛ مراسم گرامیداشت روز پزشک و داروساز 1394

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

1 دبیر انجمن های علمی تخصصی جامعه پزشکی استان خراسان رضوی

2 دبیر ستاد اجرایی مراسم گرامیداشت روز پزشک و داروساز