تحلیل آماری میزان پذیرش رشته داروسازی در دانشکده‌های داروسازی ایران براساس منطقه‌بندی کلان آموزش سلامت

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: بهبود کیفیت و دسترسی آسان عموم مردم به خصوص اقشار محروم به خدمات بهداشتی درمانی از اولویت‌های نظام سلامت ایران است. این پژوهش با هدف بررسی  میزان پذیرش رشته داروسازی دانشکده‌های داروسازی کشور در سال 1394 براساس تقسیمات کشور و همچنین منطقه‌بندی کلان حوزه آموزش سلامت انجام گردید.
روش‌ها: در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر با استفاده از اطلاعات دفترچه انتخاب رشته آزمون ورود به دانشگاه‌های کشور در سال 1394 به تفکیک دانشگاه سراسری، پردیس خودگردان و آزاد بر مبنای استان‌ها و شهرستان‌ها، میزان پذیرش رشته داروسازی بررسی شد. همچنین میزان سرانه پذیرش به جمعیت در دو تقسیم‌بندی استانی و مناطق ده‌گانه کلان حوزه آموزش سلامت مورد تحلیل قرار گرفت. جمعیت هر استان با توجه به سرشماری سال 1390 استخراج گردید.
یافته‌ها: در حال حاضر 25 دانشگاه در 31 استان کشور، مشغول تربیت دانشجویان داروسازی می‌باشند. در مجموع، ظرفیت پذیرش رشته داروسازی در سال 1394، 1245 نفر بود که با لحاظ جمعیت 75,130,000 نفری کشور، سرانه سالانه پذیرش رشته داروسازی به ازای هر ‌هزار نفر معادل 0/02 بود. استان‌های زنجان (0/07)، یزد (0/05)، اردبیل (0/04)، همدان (0/04)، مازندران (0/03) و کرمانشاه (0/03) دارای بیشترین سرانه پذیرش رشته داروسازی، استان‌های مرکزی (0/002)، سمنان (0/003) و کردستان (0/003) دارای کمترین سرانه پذیرش و  استان‌های خراسان شمالی، بوشهر، قزوین، قم، گلستان و کهکیلویه و بویراحمد فاقد پذیرش در رشته داروسازی بودند. برمبنای مناطق ده‌گانه کلان حوزه سلامت، سرانه پذیرش رشته داروسازی در مناطق 4، 6 و 9 کمترین (0/01) و منطقه 3 بیشترین (0/03) بود. 
نتیجه‌گیری: با توجه به تفاوت قابل توجه سرانه پذیرش در مناطق مختلف کشور، تعدیل و توازن نیروی انسانی به منظور بهره‌گیری مناسب کلیه استان‌ها از خدمات دارویی ضروری است.

کلیدواژه‌ها