دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 58-107 

مقاله علمی-پژوهشی

تأثیرات طرح تحول نظام سلامت ایران در دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهر مشهد

صفحه 58-61

کیانوش شهرکی؛ امیر حسین طالبی؛ رضا افشاری؛ سید مصطفی منزوی؛ جواد فهیمی نیا


بررسی پرونده‌های دعاوی پزشکی ارجاع شده به واحد رسیدگی به شکایات حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391

صفحه 62-65

حمید رضا اسلامی؛ یلدا روانشاد؛ شاپور بدیعی اول؛ احترام سادات وزیری؛ منصوره شیرمحمدی؛ آنوش آذرفر


مقاله مروری

بررسی فواید و مضرات وجود آکواریوم در مراکز بهداشتی - درمانی

صفحه 71-75

مهسا صیادی؛ مهدیه صیادی؛ مریم عابدینی؛ فاطمه عسکری زاده؛ کیارش قزوینی


مقاله علمی-ترویجی

تب خونریزی دهنده کریمه - کنگو

صفحه 76-78

محمد جواد قبولی شاهرودی


شب ادراری در کودکان

صفحه 79-81

پریسا سعیدی شریف آباد


اصول ایمنی تجهیزات پزشکی

صفحه 84-86

آزاده رسولی؛ مهدیه حشمدار راوری


مقاله خبری

کوهنوردی یک روش زندگی است

صفحه 99-99

طیبه سادات تقوی