بررسی فواید و مضرات وجود آکواریوم در مراکز بهداشتی - درمانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی میکروبیولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 مرکز تحقیقات مقاومتهای پزشکی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان قائم (عج)، مشهد، ایران

چکیده

امروزه محبوبیت قرار دادن آکواریوم در مراکز بهداشتی- درمانی از جمله بیمارستان‌ها در حال افزایش است. ولی بسیاری نکات در مورد اثرات آن بر بیماران، به‌خصوص افراد مسن، کودکان و بیماران دارای نقص ایمنی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر با مرور مقالات متعدد، تأثیر حضور آکواریوم در مراکز بهداشتی- درمانی بر سلامت بیماران و مراجعان مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی، پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر با کلیدواژه‌های مناسب مورد جستجو قرار گرفت و مقالات مرتبط اخیر انتخاب شد. در مقالات مورد بررسی، مشخص شد آکواریوم منبعی برای عوامل بیماری‌زای مشترک انسان و آبزیان (زئونوز) مانند آئروموناس هیدروفیلا، سالمونلا، مایکوباکتریوم مارینوم و سودوموناس آئروژینوزا بوده است. لذا، نیاز به بازنگری در استفاده از آکواریوم در فضاهای درمانی ضروری به نظر می‌رسد. همچنین، با توجه به احتمال حضور عوامل بیماری‌زا در آکواریوم و ایجاد مشکلات احتمالی برای بیماران، در صورت نصب آن در مراکز بهداشتی-درمانی، باید مدیریت صحیح در کنترل و نگهداری آن صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها