لزوم بستری و پیگیری به موقع بیماران با علائم سکته مغزی

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

دادسرای انتظامی، معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران