کوهنوردی مدرسه اخلاق است: گزارش صعود سه روزه خط‌الرأس مرکزی دنا؛ باشگاه کوهنوردی سازمان نظام پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

بنیانگذار باشگاه کوهنوردی سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران