نویسنده = سروناز صبوری راد
تعداد مقالات: 2
1. ویتامین دی؛ کمبود، اپیدمیولوژی و درمان (بخش اول)

دوره 22، شماره 2، آذر 1397، صفحه 54-56

انوشه معروضی؛ سروناز صبوری راد


2. فرآورده‌های ضدآفتاب و نحوه صحیح مصرف

دوره 22، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 10-13

سروناز صبوری راد