نویسنده = سید احمد حیدری یزدی
اولویت‌های شغلی و تحصیلی در میان دانشجویان داروسازی ایران

دوره 17، شماره 2، آذر 1392، صفحه 85-87

سید احمد حیدری یزدی؛ ناصر وحدتی مشهدیان


الگوی استفاده اعضا از خدمات رفاهی ارائه‌شده توسط سازمان نظام پزشکی مشهد

دوره 17، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 17-19

حمید جانبی عنایت؛ حسین ظهور؛ سید احمد حیدری یزدی؛ محمدرضا افخمی