نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. آموزش رشته تخصصی بیماری‌های داخلی در ایران: ویژگی‌ها و تفاوت‌ها

دوره 17، شماره 2، آذر 1392، صفحه 77-80

بیتا دادپور؛ کیانوش شهرکی؛ مریم نعمتی