نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پرونده‌های دعاوی پزشکی ارجاع شده به واحد رسیدگی به شکایات حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391

دوره 19، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 62-65

حمید رضا اسلامی؛ یلدا روانشاد؛ شاپور بدیعی اول؛ احترام سادات وزیری؛ منصوره شیرمحمدی؛ آنوش آذرفر


2. بررسی انواع بحران و پاسخ مناسب سیستم بهداشتی به آنها

دوره 18، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 8-11

شاپور بدیعی اول؛ یلدا روانشاد؛ انوش آذرفر؛ پرویز فقهی