نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. آرتریت آنتروپاتیک

دوره 19، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 32-32

ژاله شریعتی سرابی


2. رویکردهای جدید در درمان علتی استئوآرتریت زانو

دوره 17، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 146-147

ژاله شریعتی سرابی