نویسنده = عباس زوار
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دانش، نگرش و عملکرد پزشکان شاغل در نهاد‌های دولتی

دوره 18، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 2-7

ملیحه میرشه‌پناه؛ رضا افشاری؛ عباس زوار


2. برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد

دوره 17، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 150-151

عباس زوار