نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. روزه داری و بیماریهای روماتیسمی

دوره 18، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 175-176

محمد حسن جوکار