نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان تبعیت کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دستورالعمل شست و شوی دست در سال 1393

دوره 20، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 96-99

محمد حسن عزتی؛ ملیحه ضیائی؛ رضا وفائی نژاد؛ ایراندخت مصطفوی؛ غلامرضا بختیاری؛ تکتم مکانیکی؛ بهناز سمیعی دلوئی