نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی شکایات ارجاع شده به هیأت بدوی دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد در سال‌های 1390 تا 1394

دوره 21، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 40-45

رویا راعی فرد؛ رضا افشاری؛ سید هادی موسوی محمدی؛ محمد اسدی


2. فوت کودک ده ماهه به علت عدم بستری به موقع

دوره 20، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 130-130

سید هادی موسوی محمدی