درک مفاهیم ارتباط خطر: نیاز امروز جامعه پزشکی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دستیار تخصصی پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

ارتباط خطر از مفاهیم پایه‌ای در پزشکی و به خصوص در برخورد با جامعه می‌باشد. این مفهوم که از سال‌ها قبل وارد طبابت شده است، بر نحوه تعامل جامعه پزشکی با عموم مردم، از سیاستگذاران حوزه سلامت در راس هرم نظام سلامت گرفته تا پزشکان بالینی که رودررو با بیماران و مردم عادی جامعه تعامل دارند، تاکید می‌نماید. گرچه برخی از پایه‌های تشکیل دهنده این مفهوم به صورت ناخودآگاه در روند کاری روزمره نیز رعایت می‌‎شوند اما شناخت دقیق و به کارگیری علمی اصولی که بر پایه این چارچوب مفهومی بیان می‌شوند، به طور بسیار مؤثری بر عملکرد طرف مقابل که همان گیرندگان خدمت می‌باشند اثر می‌گذارد. انتخاب فرد مناسب برای برقراری ارتباط با جامعه، انتخاب پیام مناسب و به کارگیری کانال صحیح برای انتقال پیام از مهمترین اصولی است که در ارتباط خطر باید به آن توجه شود. بنابراین به تمام فعالان حوزه سلامت توصیه می‌شود که با این اصول آشنا شده و تا حد امکان در فعالیت‌های روزمره خود آنها را به کار گیرند. این مقاله مروری کلی بر مفاهیم ارتباط خطر دارد.

کلیدواژه‌ها