نقش ذرات موجود در گرد و غبار در شیوع و گسترش بیماری ها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استادیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در این مقاله بر اهمیت مطالعه گرد و غبار در شیوع بیماری‌ها و مشکلات سلامتی در جوامع انسانی تأکید شده است. ذرات خاک بر حسب اندازه و ویژگی‌های مرتبط با خاک، در برابر قدرت بادهای فرساینده ناپایدار شده و توسط باد برداشت و حمل می‌شوند. همراه با حمل این ذرات، بخشی از میکروارگانیسم‌های موجود در خاک مانند قارچ‌ها، باکتری‌ها، اسپورها و ویروس‌ها منتشر می‌شوند و می‌توانند در روزهای گرد و غبار با ذرات کوچکتر از 10 میکرون وارد دستگاه تنفسی شده و مشکلات و بیماری‌های جدی برای انسان ایجاد کنند. در این مقاله بر فیزیک باد، ذرات گرد و غبار و شیوع بیماری‌های قلبی-عروقی، عصبی و پوستی تأکید شده است. نتایج پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد که همبستگی معنی‌داری بین تعداد روزهای همراه با گرد و غبار و شیوع بیماری‌های قلبی-عروقی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها