مطالعه مروری بررسی تأثیرات سودمند پروبیوتیک‌ها بر سلامت لثه و بافت‌های نگهدارنده دندان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد پرستاری داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

3 پریودونتیست- ایمپلنتولو‌ژیست، استادیار، گروه پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران