نویسنده = فرشید عابدی
مفهوم دادگستری در مقابل برابری در برخورداری از خدمات سلامت عمومی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 48-50

رضا افشاری؛ فرشید عابدی؛ حمیدرضا بهرامی طاقانکی


تخصص پزشکی خانواده، نیاز جامعه امروز ایران

دوره 18، شماره 2، آذر 1393، صفحه 79-83

مریم نعمتی؛ مهدی طالبی؛ فرشید عابدی؛ آرمین مردانی


بررسی استیگما (انگ اجتماعی) نسبت به حاملین ویروسHIV در کارآموزان و کارورزان رشته پزشکی

دوره 17، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 125-127

فرشید عابدی؛ محمدرضا اکبری؛ سید مصطفی منزوی