نویسنده = �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعات موردی: طرح مطالعه مغفول در پزشکی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 17-19

مجید خادم رضاییان؛ حکیمه باصری


2. درک مفاهیم ارتباط خطر: نیاز امروز جامعه پزشکی

دوره 18، شماره 2، آذر 1393، صفحه 90-93

ملیحه دادگر مقدم؛ مجید خادم رضاییان