نویسنده = شاپور بدیعی اول
بررسی پرونده‌های دعاوی پزشکی ارجاع شده به واحد رسیدگی به شکایات حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391

دوره 19، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 62-65

حمید رضا اسلامی؛ یلدا روانشاد؛ شاپور بدیعی اول؛ احترام سادات وزیری؛ منصوره شیرمحمدی؛ آنوش آذرفر


طب سوزنی؛ مکانیسم اثر، اندیکاسیون و اثربخشی

دوره 19، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 37-39

شاپور بدیعی اول


بررسی انواع بحران و پاسخ مناسب سیستم بهداشتی به آنها

دوره 18، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 8-11

شاپور بدیعی اول؛ یلدا روانشاد؛ انوش آذرفر؛ پرویز فقهی