نویسنده = ������ �������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. هالیتوزیس: از تشخیص تا درمان

دوره 21، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 87-89

سید حامد بنی هاشم راد؛ سید احمد بنی هاشم راد؛ سید علی بنی هاشم راد


2. مطالعه مروری بررسی تأثیرات سودمند پروبیوتیک‌ها بر سلامت لثه و بافت‌های نگهدارنده دندان

دوره 20، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 109-114

سید احمد بنی هاشم راد؛ آزاده کمالی؛ سید علی بنی‌هاشم راد


3. بررسی میزان شیوع بی دندانی در شهرجاجرم خراسان شمالی در سالهای 1390-1389

دوره 20، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 4-7

سید علی بنی هاشم راد؛ مجید رضا مختاری؛ سعیده خواجه احمدی؛ محمود قیاسی؛ سید احمد بنی هاشم راد؛ عبداله جوان