نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 4
1. نکات ضروری در صدور گواهی فوت و جواز دفن

دوره 21، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 94-96

علیرضا قاسمی طوسی


3. رضایت آگاهانه و برائت نامه؛ آنچه کادر درمانی باید بدانند

دوره 19، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 33-34

علیرضا قاسمی طوسی


4. سقط جنین، قوانین، مشکلات اجرایی و راهکارهای قانونی

دوره 18، شماره 2، آذر 1393، صفحه 109-111

علیرضا قاسمی طوسی