نویسنده = سید هادی موسوی محمدی
ضرورت توجه و اهتمام بیشتر به بیماران با دردهای مشابه قلبی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 40-40

سید هادی موسوی محمدی


لزوم بستری و پیگیری به موقع بیماران با علائم سکته مغزی

دوره 19، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 100-100

سید هادی موسوی محمدی


بررسی شکایات ارجاع‌شده به هیأت تجدید نظر دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد در طی سالهای 1387 تا 1392

دوره 19، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 15-19

عباس عظیمی؛ سید مصطفی منزوی؛ سید هادی موسوی محمدی؛ نگاره یزدانی؛ محمد اسدی


بررسی سه‌ساله از دعاوی خطاهای ارتوپدی ثبت‌شده در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد

دوره 18، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 21-24

سحر محمدنبی‌زاده؛ علی بیرجندی نژاد؛ سید هادی موسوی محمدی؛ محمد اسدی


بررسی هفت ساله از دعاوی خطاهای دندانپزشکی در شهر مشهد، ایران

دوره 17، شماره 2، آذر 1392، صفحه 60-63

عصمت شهیدی؛ سید حسین حسینی زارچ؛ سید هادی موسوی محمدی؛ محمد اسدی؛ وحید روشن‌روان