نویسنده = ����������������� �������� ������ ������
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه مروری بررسی تأثیرات سودمند پروبیوتیک‌ها بر سلامت لثه و بافت‌های نگهدارنده دندان

دوره 20، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 109-114

سید احمد بنی هاشم راد؛ آزاده کمالی؛ سید علی بنی‌هاشم راد


2. بررسی میزان شیوع بی دندانی در شهرجاجرم خراسان شمالی در سالهای 1390-1389

دوره 20، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 4-7

سید علی بنی هاشم راد؛ مجید رضا مختاری؛ سعیده خواجه احمدی؛ محمود قیاسی؛ سید احمد بنی هاشم راد؛ عبداله جوان


3. نگرش تزیینی بیمه ها به سلامت دهان و دندان

دوره 20، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 36-37

سید علی بنی هاشم راد


4. شیوع تجربه پوسیدگی دندان در دانش آموزان 8 تا 11 ساله مدارس ابتدایی مشهد

دوره 19، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 11-14

سید علی بنی‌هاشم راد؛ ترانه موحد؛ سیمین پرتوی؛ مهسا شریفی؛ سید علی احمد بنی هاشم راد


5. نگهداری ایمپلنت دندانی

دوره 18، شماره 2، آذر 1393، صفحه 94-99

سید علی بنی‌هاشم راد