نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی میزان تبعیت کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دستورالعمل شست و شوی دست در سال 1393

دوره 20، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 96-99

محمد حسن عزتی؛ ملیحه ضیائی؛ رضا وفائی نژاد؛ ایراندخت مصطفوی؛ غلامرضا بختیاری؛ تکتم مکانیکی؛ بهناز سمیعی دلوئی


2. بررسی توصیفی سوابق کمیسیون ماده 11 در واحد تعزیرات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1394-1386

دوره 20، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 51-53

ملیحه ضیائی؛ تکتم صابری علیا؛ فرزانه نوروزی روشناوند؛ زهرا صادق پور


3. طراحی نرم افزار خود ارزیابی مطب پزشکان؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 20، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 28-29

تکتم صابری؛ ملیحه ضیائی