«مادری کردن» بر سلامت مردم

دوره 20، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 2-3

رضا افشاری


بررسی سه ساله برنامه‌های غیر حضوری ارائه شده توسط واحد بازآموزی سازمان نظام پزشکی مشهد (95-1393)

دوره 21، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 2-5

رضا افشاری؛ سید جواد صبور داوریان؛ احسان صفار نجیب


یکی دو قدم به پیش

دوره 22، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 2-3

رضا افشاری؛ اصغر حاتمی


بررسی شکایات ارجاع شده به هیأت بدوی دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد در سال‌های 1390 تا 1394

دوره 21، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 40-45

رویا راعی فرد؛ رضا افشاری؛ سید هادی موسوی محمدی؛ محمد اسدی


مفهوم دادگستری در مقابل برابری در برخورداری از خدمات سلامت عمومی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 48-50

رضا افشاری؛ فرشید عابدی؛ حمیدرضا بهرامی طاقانکی


تأثیرات طرح تحول نظام سلامت ایران در دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهر مشهد

دوره 19، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 58-61

کیانوش شهرکی؛ امیر حسین طالبی؛ رضا افشاری؛ سید مصطفی منزوی؛ جواد فهیمی نیا


مراکز درمان اعتیاد در شهر مشهد چه توجیهی دارند؟

دوره 20، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 94-95

رضا افشاری؛ سوسن اسدپور


بررسی ویژگی‌ها و توانمندی‌های گردشگری سلامت در شهر مشهد

دوره 18، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 126-130

نگین حسن‌زاده قناد؛ فرید جواهر زاده؛ عباس شجاعی


نکروز سر استخوان ران در سوئ مصرف مواد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1397

علی پارسا


شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد

دوره 17، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 2-5

رضا افشاری؛ عبدالله بهرامی؛ آرش بیرقی طوسی؛ هادی بیژن‌نژاد؛ مسعود پزشکی راد؛ سید محمد جواد پریزاده؛ آرش پیوندی-یزدی؛ علی تقی‌زاده؛ علی تقی‌پور؛ کامیار توکلی طبسی؛ احسان تقیان؛ نفیسه ثقفی؛ لیدا جراحی؛ غلام‌رضا خادمی؛ حمید خسروجردی؛ غلامحسن خدایی؛ عبدالعلی خوارزمی؛ بیتا دادپور؛ محمدرضا دارابی؛ یاسمین داوودی؛ محمد تقی رجبی مشهدی؛ علیرضا ریاحی؛ جواد سرآبادانی؛ عباس شجاعی؛ سید علی اکبر شمسیان؛ عصمت شهیدی نوغابی؛ علی صمدی؛ هدی عزیزی؛ عباس عظیمی؛ مهدی فرزادنیا؛ محمود فرهودی؛ محمد مهدی قاسمی؛ علیرضا قاسمی؛ کیارش قزوینی؛ محمود محمودی؛ غلامعلی معموری؛ سید مصطفی منزوی؛ حسن منفرد؛ مصطفی مهرابی بهار؛ غلامحسین نوفرستی؛ ناصر وحدتی مشهدیان؛ علی اصغر یارمحمدی؛ محمدجواد یزدان‌پناه؛ مسعود یوسفی


بررسی دانش، نگرش و عملکرد پزشکان شاغل در نهاد‌های دولتی

دوره 18، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 2-7

ملیحه میرشه‌پناه؛ رضا افشاری؛ عباس زوار


بررسی میزان شیوع بی دندانی در شهرجاجرم خراسان شمالی در سالهای 1390-1389

دوره 20، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 4-7

سید علی بنی هاشم راد؛ مجید رضا مختاری؛ سعیده خواجه احمدی؛ محمود قیاسی؛ سید احمد بنی هاشم راد؛ عبداله جوان


بررسی میزان استرس و خواب‌آلودگی در میان پزشکان شهر مشهد

دوره 21، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 6-9

رویا راعی فرد؛ سید مصطفی منزوی؛ امیر مهدی محمدی؛ صادق الله دادی


بررسی توصیفی سوابق کمیسیون ماده 11 در واحد تعزیرات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1394-1386

دوره 20، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 51-53

ملیحه ضیائی؛ تکتم صابری علیا؛ فرزانه نوروزی روشناوند؛ زهرا صادق پور