نمایه نویسندگان

آ

 • آبادی، فاطمه فرآیندهای مدیریت و توسعه منابع انسانی بیمارستان براساس چهارچوب طبقه بندی فرآیندها [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 52-53]

ا

 • احمدی کمرپشتی، عارف بیمارستان‌های تخصصی شهر مشهد و مؤلفه‌های ایمنی سلامت برمبنای شاخص‌های استاندارد الزامی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 14-17]
 • افشاری، رضا یکی دو قدم به پیش [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 2-3]
 • افشاری، رضا آیا سازمان نظام پزشکی می‌تواند با استفاده از نظریه‌های جنبش اجتماعی (بسیج) یک چهارچوب کلی برای مشارکت بیماران در بهبود سلامت آن‌ها بسازد؟ [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 50-51]
 • امامقلی زاده، سعید بیمارستان‌های تخصصی شهر مشهد و مؤلفه‌های ایمنی سلامت برمبنای شاخص‌های استاندارد الزامی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 14-17]

پ

 • پارسا، علی نکروز سر استخوان ران در سوءمصرف مواد [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 6-9]

ج

ح

خ

ر

 • رمضانی، مریم فرآیندهای مدیریت و توسعه منابع انسانی بیمارستان براساس چهارچوب طبقه بندی فرآیندها [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 52-53]

ز

 • زارع بیدکی، غلامعلی مروری کوتاه بر قوانین سقط جنین در بیماری های متابولیک مادرزادی [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 60-60]
 • زحمتکش، مسعود دکتر حاذق الدوله؛ طبیب مخصوص استاندار خراسان [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 72-72]
 • زمانی، غلامرضا مداخله گران در حوزه سلامت [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 36-37]

س

 • سعیدیان، مهدیار نگاهی به جایگاه طب و پزشکان در نظرگاه حکیم توس؛ ابوالقاسم فردوسی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 4-5]

ص

 • صبوری راد، سروناز فرآورده‌های ضدآفتاب و نحوه صحیح مصرف [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 10-13]
 • صبوری راد، سروناز ویتامین دی؛ کمبود، اپیدمیولوژی و درمان (بخش اول) [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 54-56]

ک

 • کاویان پور، رضا فرآیندهای مدیریت و توسعه منابع انسانی بیمارستان براساس چهارچوب طبقه بندی فرآیندها [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 52-53]

م

 • مجله، دفتر پزشکان و قانون کار [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 20-22]
 • مجله، دفتر گزارش برگزاری برنامه ها و دوره های آموزشی سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 23-25]
 • مجله، دفتر گزارش تحلیلی سفر نمایندگان سازمان نظام پزشکی مشهد به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 26-27]
 • مجله، دفتر شبکه سپید، مجری امور رفاهی سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 28-30]
 • مجله، دفتر جلسه مشترک هیأت مدیره انجمن پزشکان عمومی و مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 31-31]
 • مجله، دفتر مفاهیم و قوانین مالیاتی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 32-33]
 • مجله، دفتر مدیریت نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 34-35]
 • مجله، دفتر جلب اعتماد بیمار عامل موفقیت پزشکان است؛ گفتگو با فرهیخته ارجمند: آقای دکتر محمدرضا قوام نصیری [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 38-40]
 • مجله، دفتر مدیر مردمی و پزشک خیرخواه؛ یادمان مرحوم دکتر سید محمدرضا نوری [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 41-41]
 • مجله، دفتر گزارش تصویری مراسم عیدانه سال 1397؛ سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 42-45]
 • مجله، دفتر اخبار [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 46-48]
 • مجله، دفتر معرفی و گزارش فعالیت های معاونت آموزشی و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 61-61]
 • مجله، دفتر آشنایی با واحد نظارت سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 62-62]
 • مجله، دفتر گزارش جلسه هم اندیشی منتخبین جامعه پزشکی با مسئولین نظام پزشکی [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 63-63]
 • مجله، دفتر همایش پزشکی قانونی؛ سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 64-65]
 • مجله، دفتر نشست خبری ریاست، معاونین و روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد با خبرنگاران رسانه های گروهی [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 66-67]
 • مجله، دفتر محفل انس خادمان سلامت؛ مراسم گرامیداشت روز پزشک و داروساز 1397 [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 68-71]
 • مجله، دفتر سپیدپوشان بر فراز و بر پهنای طبیعت زیبای الهی [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 73-73]
 • مجله، دفتر گزارش جلسه هم اندیشی انجمن پزشکان عمومی با موضوع چالش های مطالبات جامعه پزشکی از سازمان های بیمه گر [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 74-74]
 • مجله، دفتر گزارش اولین جلسه پرسش و پاسخ اعضای سازمان نظام پزشکی با ریاست و هیأت مدیره سازمان [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 75-75]
 • مجله، دفتر گزارش ملاقات مسئولین سازمان نظام پزشکی با فرماندار [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 76-76]
 • مجله، دفتر مراسم تجلیل از پیشکسوتان سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 77-77]
 • مجله، دفتر تحول و نوآوری در نظام آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و منطقه 9 آمایشی (خراسان بزرگ) [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 78-78]
 • مجله، دفتر اخبار و نامه ها [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 79-80]
 • معروضی، انوشه ویتامین دی؛ کمبود، اپیدمیولوژی و درمان (بخش اول) [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 54-56]