نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، سروش نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی آزمایشگاه‌های پزشکی در شهر مشهد [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 8-12]
 • اسدی، محمد بررسی شکایات مطروحه در رشته زنان و زایمان ثبت شده در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد در سال‌های 1393-1392 [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 58-62]
 • اسدپور، سوسن مراکز درمان اعتیاد در شهر مشهد چه توجیهی دارند؟ [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 94-95]
 • افشاری، الهام بررسی دیدگاه پزشکان و دندانپزشکان در زمینه تغذیه شبانه نوزاد از شیر مادر [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 104-108]
 • افشاری، رضا «مادری کردن» بر سلامت مردم [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 2-3]
 • افشاری، رضا مفهوم دادگستری در مقابل برابری در برخورداری از خدمات سلامت عمومی [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 48-50]
 • افشاری، رضا مراکز درمان اعتیاد در شهر مشهد چه توجیهی دارند؟ [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 94-95]

ب

 • بازرگانی، ریحانه مدیریت خون بیمار [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 80-81]
 • باصری، حکیمه مطالعات موردی: طرح مطالعه مغفول در پزشکی [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 17-19]
 • بختیاری، غلامرضا بررسی میزان تبعیت کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دستورالعمل شست و شوی دست در سال 1393 [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 96-99]
 • بنی هاشم راد، سید احمد بررسی میزان شیوع بی دندانی در شهرجاجرم خراسان شمالی در سالهای 1390-1389 [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 4-7]
 • بنی هاشم راد، سید احمد مطالعه مروری بررسی تأثیرات سودمند پروبیوتیک‌ها بر سلامت لثه و بافت‌های نگهدارنده دندان [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 109-114]
 • بنی هاشم راد، سید علی بررسی میزان شیوع بی دندانی در شهرجاجرم خراسان شمالی در سالهای 1390-1389 [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 4-7]
 • بنی هاشم راد، سید علی نگرش تزیینی بیمه ها به سلامت دهان و دندان [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 36-37]
 • بنی‌هاشم راد، سید علی مطالعه مروری بررسی تأثیرات سودمند پروبیوتیک‌ها بر سلامت لثه و بافت‌های نگهدارنده دندان [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 109-114]
 • بهرامی طاقانکی، حمیدرضا مفهوم دادگستری در مقابل برابری در برخورداری از خدمات سلامت عمومی [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 48-50]

پ

 • پارسا، علی برخورد بالینی با جوانان و نوجوانان مبتلا به درد هیپ [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 118-120]

ت

 • تحریریه، دفتر گفتگو با استاد گرامی، آقای دکتر احمد علوی؛ حرفه پزشکی یک مسئولیت اساسی است [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 32-33]
 • تحریریه، دفتر گفتگو با پزشک هنرمند، آقای دکتر فتح الله شیبانی؛ در کنار تیغ تیز جراحی، می توان هنرمند هم بود [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 34-35]
 • تحریریه، دفتر گزارش تصویری مراسم عیدانه سال 1395؛ سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 42-43]
 • تحریریه، دفتر اخبار [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 44-46]
 • تحریریه، دفتر پیاده سازی و دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ در گفتگو با دکتر حمیدرضا بهرامی طاقانکی [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 82-84]
 • تحریریه، دفتر بیمار درمانی به جای بیماری درمانی: گفتگو با پزشک فرهیخته؛ دکتر سید مرتضی نوربخش [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 85-86]
 • تحریریه، دفتر اخبار [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 90-92]
 • تحریریه، دفتر دعای خیر بیماران توشه اخرت سپیدپوشان؛ یادمان مرحوم دکتر میرنقی موسوی [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 124-125]
 • تحریریه، دفتر پیشینه گروه کودکان مشهد در گفتگو با استاد ارجمند؛ آقای دکتر عبدالعلی خوارزمی [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 126-128]
 • تحریریه، دفتر اسطوره اخلاق پزشکی در مشهد؛ مرحوم دکتر مرتضی شیخ [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 129-129]
 • تحریریه، دفتر گزارش سمینار کشوری بیمه های پایه و قراردادها [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 131-132]
 • تحریریه، دفتر گزارش گردهمایی رؤسا و دبیران شعب انجمن داروسازان ایران [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 133-134]
 • تحریریه، دفتر اخبار و نامه‌ها [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 135-138]
 • تقوی، طیبه سادات کوهنوردی مدرسه اخلاق است: گزارش صعود سه روزه خط‌الرأس مرکزی دنا؛ باشگاه کوهنوردی سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 89-89]

ج

 • جباری، رؤیا دستورالعمل‌های گزارش‌دهی عوارض ناخواسته داروها [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 121-123]
 • جوان، عبداله بررسی میزان شیوع بی دندانی در شهرجاجرم خراسان شمالی در سالهای 1390-1389 [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 4-7]

ح

خ

 • خادم رضاییان، مجید مطالعات موردی: طرح مطالعه مغفول در پزشکی [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 17-19]
 • خواجه احمدی، سعیده بررسی میزان شیوع بی دندانی در شهرجاجرم خراسان شمالی در سالهای 1390-1389 [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 4-7]

ر

ز

 • زراعتی، عباسعلی نکات مورد توجه در معاینه بیماران همودیالیز مزمن [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 70-72]

س

ص

 • صابری، تکتم طراحی نرم افزار خود ارزیابی مطب پزشکان؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 28-29]
 • صابری علیا، تکتم بررسی توصیفی سوابق کمیسیون ماده 11 در واحد تعزیرات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1394-1386 [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 51-53]
 • صابری فر، مرتضی بررسی علل سرفه مزمن در بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه گوش،حلق و بینی بیمارستان شهید رجایی تنکابن در سال‌های 1393-1392 [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 13-16]
 • صادق پور، زهرا بررسی توصیفی سوابق کمیسیون ماده 11 در واحد تعزیرات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1394-1386 [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 51-53]
 • صمدی، کتایون برخورد با بیمار مبتلا به هماچوری [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 24-25]

ض

 • ضیائی، ملیحه طراحی نرم افزار خود ارزیابی مطب پزشکان؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 28-29]
 • ضیائی، ملیحه بررسی توصیفی سوابق کمیسیون ماده 11 در واحد تعزیرات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1394-1386 [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 51-53]
 • ضیائی، ملیحه بررسی میزان تبعیت کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دستورالعمل شست و شوی دست در سال 1393 [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 96-99]

ط

 • طبسی لطف آبادی، وحیده بررسی تأثیر فرآیند خلق دانش بر نوآوری سازمانی در بیمارستان‌های شهر مشهد با میانجی‌گری قابلیت یادگیری سازمانی [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 54-57]

ع

 • عابدی، فرشید مفهوم دادگستری در مقابل برابری در برخورداری از خدمات سلامت عمومی [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 48-50]
 • عابدیان، زهرا میزان آگاهی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های منتخب شهر مشهد از قوانین و مقررات حرفه مامایی [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 100-103]
 • عزتی، محمد حسن بررسی میزان تبعیت کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دستورالعمل شست و شوی دست در سال 1393 [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 96-99]
 • عطاران، حمید نگاهی قانونی به عمل‌های جراحی زیبایی [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 73-75]
 • عینی، علیمرتضی نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی آزمایشگاه‌های پزشکی در شهر مشهد [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 8-12]

غ

 • غلامی، بنت الهدی بررسی علل سرفه مزمن در بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه گوش،حلق و بینی بیمارستان شهید رجایی تنکابن در سال‌های 1393-1392 [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 13-16]

ف

 • فاضل، مجتبی بررسی دیدگاه پزشکان و دندانپزشکان در زمینه تغذیه شبانه نوزاد از شیر مادر [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 104-108]
 • فرخ پی، فرهاد بررسی علل سرفه مزمن در بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه گوش،حلق و بینی بیمارستان شهید رجایی تنکابن در سال‌های 1393-1392 [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 13-16]

ق

 • قادی پاشا، مسعود میزان آگاهی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های منتخب شهر مشهد از قوانین و مقررات حرفه مامایی [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 100-103]
 • قیاسی، محمود بررسی میزان شیوع بی دندانی در شهرجاجرم خراسان شمالی در سالهای 1390-1389 [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 4-7]
 • قاسمی طوسی، علیرضا آنچه کارشناسان مرتبط با امور پزشکی و پیرا پزشکی باید بدانند [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 38-39]
 • قاسمی طوسی، علیرضا بیمه مسئولیت حرفه ای کادر درمانی؛ ضرورت کنونی جامعه پزشکی [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 76-77]

ک

 • کمالی، آزاده مطالعه مروری بررسی تأثیرات سودمند پروبیوتیک‌ها بر سلامت لثه و بافت‌های نگهدارنده دندان [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 109-114]

گ

 • گرانمایه، مهرناز میزان آگاهی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های منتخب شهر مشهد از قوانین و مقررات حرفه مامایی [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 100-103]

م

 • محمدی، امیر مهدی بررسی تأثیر فرآیند خلق دانش بر نوآوری سازمانی در بیمارستان‌های شهر مشهد با میانجی‌گری قابلیت یادگیری سازمانی [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 54-57]
 • مختاری، مجید رضا بررسی میزان شیوع بی دندانی در شهرجاجرم خراسان شمالی در سالهای 1390-1389 [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 4-7]
 • میررفیعی، فاطمه میزان آگاهی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های منتخب شهر مشهد از قوانین و مقررات حرفه مامایی [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 100-103]
 • میرزایی، بیتا اعتیاد و درمان آن در دوران بارداری [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 115-117]
 • مصطفوی، ایراندخت بررسی میزان تبعیت کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دستورالعمل شست و شوی دست در سال 1393 [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 96-99]
 • مکانیکی، تکتم بررسی میزان تبعیت کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دستورالعمل شست و شوی دست در سال 1393 [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 96-99]
 • ممدوحی، فرشته نکات مورد توجه در معاینه بیماران همودیالیز مزمن [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 70-72]
 • مهران، عباس میزان آگاهی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های منتخب شهر مشهد از قوانین و مقررات حرفه مامایی [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 100-103]
 • موسوی محمدی، سید هادی ضرورت توجه و اهتمام بیشتر به بیماران با دردهای مشابه قلبی [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 40-40]
 • موسوی محمدی، سید هادی بررسی شکایات مطروحه در رشته زنان و زایمان ثبت شده در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد در سال‌های 1393-1392 [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 58-62]
 • موسوی محمدی، سید هادی فوت کودک ده ماهه به علت عدم بستری به موقع [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 130-130]

ن

 • نیکجوی، هنگامه فیزیوتراپی در آب [دوره 20، شماره 1، 1395، صفحه 26-27]
 • نوری زاده، نوید چگونه از گوش‌هاى خود مراقبت کنیم؟ [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 78-79]
 • نوروزی روشناوند، فرزانه بررسی توصیفی سوابق کمیسیون ماده 11 در واحد تعزیرات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1394-1386 [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 51-53]

و

 • وفائی نژاد، رضا بررسی میزان تبعیت کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دستورالعمل شست و شوی دست در سال 1393 [دوره 20، شماره 3، 1395، صفحه 96-99]

ه

 • هراتی، مرضیه داروهای تزریقی و عوارض ناشی از آن‌ها [دوره 20، شماره 2، 1395، صفحه 87-88]