نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، محمود پیگیری بالینی بیماران مبتلا به حوادث ایسکمیک قلبی پس از ترخیص [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 30-30]
 • ابراهیمی ثانی، فاطمه آشنایی با هومیوپاتی [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 98-99]
 • اسدی، محمد بررسی شکایات ارجاع‌شده به دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 14-16]
 • اسدی، محمد بررسی هفت ساله از دعاوی خطاهای دندانپزشکی در شهر مشهد، ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 60-63]
 • اسماعیل‌نیا، ایوب بررسی فراوانی بیماری‌ها بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها (ICD 10) و مشخصات فردی بیماران در مرکز معین بیمه روستایی مشهد [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 64-67]
 • افتخاری گل، رضا ارزیابی واگذاری ارائه خدمات دارویی به بخش خصوصی در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده استان خراسان رضوی: رویکردی بر سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 23-25]
 • افخمی، محمدرضا الگوی استفاده اعضا از خدمات رفاهی ارائه‌شده توسط سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 17-19]
 • افشاری، رضا مجله سازمان نظام پزشکی مشهد؛ محور فرهنگی حمایت از جامعه پزشکی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 1-1]
 • افشاری، رضا شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • افشاری، رضا تحلیل آرای ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد در سال 1391 [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 26-29]
 • افشاری، رضا تعرفه غیرواقعی، مهمترین مشکل جامعه پزشکی و بیماران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 56-59]
 • افشاری، رضا بررسی توصیفی مشکلات مراکز درمانی جایگزین اعتیاد مشهد، با اشاره ای به عوامل مؤثر در عدم بقای بیماران در درمان [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 110-113]
 • اکبری، محمدرضا بررسی استیگما (انگ اجتماعی) نسبت به حاملین ویروسHIV در کارآموزان و کارورزان رشته پزشکی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 125-127]
 • امینی، مهناز اقدامات هدفمند در مطب، رویکرد صحیح به سرفه [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 144-145]
 • امین‌الشریعتی، فرزانه بررسی فراوانی بیماری‌ها بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها (ICD 10) و مشخصات فردی بیماران در مرکز معین بیمه روستایی مشهد [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 64-67]

ب

 • بیرقی طوسی، آرش شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • بیژن‌نژاد، هادی شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • بهرامی، عبدالله شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]

پ

 • پریزاده، سید محمد جواد شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • پرورش، سارا بررسی برنامه‌های حضوری برگزار شده توسط مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 91-1390 [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 20-22]
 • پزشکی راد، مسعود شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • پیمان، نوشین اهمیت آموزش‌های مراقبتی پیش از ترخیص: بررسی میزان رضایت بیماران از آموزش‌های ارائه‌شده در بیمارستان‌های شهر مشهد [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 73-76]
 • پورعلی، لیلا رویکرد به خونریزی غیر طبیعی رحمی در سنین باروری [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 91-92]
 • پیوندی-یزدی، آرش شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]

ت

 • تحریریه، دفتر پزشکی که جان خود را در راه احیای بیمار از دست داد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 42-42]
 • تحریریه، دفتر یادگاری به جز "نام نیک" برایتان به جای نخواهم گذاشت (یادمان استاد فقید دکتر منصور سیدحسین‌زاده اردبیلی) [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 43-45]
 • تحریریه، دفتر از سازمان نظام پزشکی مشهد چه استفاده‌هایی می توان کرد؟ [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 48-50]
 • تحریریه، دفتر اخبار [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 51-52]
 • تحریریه، دفتر نامه‌ها [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 53-54]
 • تحریریه، دفتر وظیفه ما در دانشگاه حفاظت از بیت‌المال است (یادمان استاد فقید، دکتر محمد ناظم) [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 101-102]
 • تحریریه، دفتر پیشینه پارسی؛ «رستمینه» یا «رستم‌زاد» [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 104-104]
 • تحریریه، دفتر آیینه؛ گزارش فعالیت‌های سازمان نظام پزشکی مشهد در سه‌ماه پاییز 1392 [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 105-105]
 • تحریریه، دفتر اخبار پاییز [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 108-109]
 • تحریریه، دفتر وقف عمر در راه کودکان مبتلا به سرطان [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 152-152]
 • تحریریه، دفتر "تلاش برای بر جای گذاشتن نام نیک" توصیه استاد ارزشمند انکولوژی به فرزندان، یادمان استاد فقید دکتر محمد حسین صالحی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 153-155]
 • تحریریه، دفتر پیشینه پارسی؛ دانش پزشکی در ایران باستان (شهر سوخته) [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 156-156]
 • تحریریه، دفتر خدمات معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 157-158]
 • تحریریه، دفتر اخبار و نامه‌ها [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 163-164]
 • تقیان، احسان شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • تقی‌پور، علی شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • تقی‌زاده، علی شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • تقی‌زاده، علی توصیه های تغذیه‌ای مهم به بیماران مبتلا به سرطان در طول شیمی‌درمانی [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 40-41]
 • تقوی، اکرم سادات سپیدپوشان در کاوش طبیعت [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 161-161]
 • توکلی طبسی، کامیار شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]

ث

 • ثقفی، نفیسه شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • ثمره محمدیان، فهیمه تغذیه در فصل سرما و آلودگی [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 97-97]

ج

 • جانبی عنایت، حمید الگوی استفاده اعضا از خدمات رفاهی ارائه‌شده توسط سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 17-19]
 • جراحی، لیدا شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • جعفرزاده‌پور، ابراهیم معرفی تست فرایبورگ به عنوان یک روش سایکوفیزیک جدید و قابل دسترس جهت ارزیابی حساسیت کانتراست [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 137-143]
 • جوانبخت، مریم مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به سرطان های پستان و لنفوم با افراد سالم [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 114-116]

ح

 • حیدری یزدی، سید احمد الگوی استفاده اعضا از خدمات رفاهی ارائه‌شده توسط سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 17-19]
 • حیدری یزدی، سید احمد اولویت‌های شغلی و تحصیلی در میان دانشجویان داروسازی ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 85-87]
 • حسینی زارچ، سید حسین بررسی هفت ساله از دعاوی خطاهای دندانپزشکی در شهر مشهد، ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 60-63]

خ

 • خادمی، غلام‌رضا شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • خدایی، غلامحسن شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • خدایی، غلامحسن بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سطوح فرسودگی شغلی در کارکنان درمانی شاغل در بیمارستان‌های شهر مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 6-9]
 • خسروجردی، حمید شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • خسروجردی، حمید نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی پزشکان دارای مطب خصوصی در شهر مشهد [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 68-72]
 • خوارزمی، عبدالعلی شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • خوبان، حسین ارزیابی واگذاری ارائه خدمات دارویی به بخش خصوصی در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده استان خراسان رضوی: رویکردی بر سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 23-25]
 • خوبان، حسین آیا برنامه پزشک خانواده در ایران توانسته رضایت اعضای تیم سلامت را تأمین کند: مطالعه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 121-124]

د

 • دادپور، بیتا شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • دادپور، بیتا آموزش رشته تخصصی بیماری‌های داخلی در ایران: ویژگی‌ها و تفاوت‌ها [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 77-80]
 • دارابی، محمدرضا شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • داودی، یاسمین اصول اولیه در بررسی سی تی اسکن مغز [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 38-39]
 • داوودی، یاسمین شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • درخشان، اکبر بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سطوح فرسودگی شغلی در کارکنان درمانی شاغل در بیمارستان‌های شهر مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 6-9]
 • درخشان، مهدی بررسی شکایات ارجاع‌شده به دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 14-16]
 • دهرآزما، بهروز آیا برنامه پزشک خانواده در ایران توانسته رضایت اعضای تیم سلامت را تأمین کند: مطالعه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 121-124]
 • دهقان نیری، محمد جواد بررسی برنامه‌های حضوری برگزار شده توسط مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 91-1390 [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 20-22]

ر

 • ریاحی، علیرضا شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • رجبیان، رضا پرواز به عرش هنگام آموزش دانشجویان [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 100-100]
 • رجبی مشهدی، محمد تقی شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • روشن‌روان، وحید بررسی هفت ساله از دعاوی خطاهای دندانپزشکی در شهر مشهد، ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 60-63]
 • روشن‌روان، وحید اولویت‌های شغلی و تحصیلی در میان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 117-120]

ز

 • زارع، غلام علی شوراهای حل اختلاف رسیدگی به شکایات پزشکی، مأمنی برای کسب رضایت و اعتماد طرفین [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 159-159]
 • زارع بیدکی، غلامعلی مقایسه درآمد پزشکان عمومی در نقاط مختلف جهان [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 10-13]
 • زمان زاده، هاشم بررسی شکایات ارجاع‌شده به دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 14-16]
 • زوار، عباس برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 150-151]

س

 • سرآبادانی، جواد شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • سعیدی، معصومه بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سطوح فرسودگی شغلی در کارکنان درمانی شاغل در بیمارستان‌های شهر مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 6-9]

ش

 • شجاعی، عباس شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • شریعتی سرابی، ژاله رویکردهای جدید در درمان علتی استئوآرتریت زانو [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 146-147]
 • شکوهی‌زاده، محسن هزینه و مدت بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان: یک بررسی تحلیلی در ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 81-84]
 • شکوه صارمی، سارا بررسی مشکلات حرفه‌ای و نگرش متقابل پزشکان و داروسازان به یکدیگر: یک بررسی مقدماتی در شهر مشهد [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 128-131]
 • شمسیان، سید علی اکبر شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • شهیدی، عصمت بررسی هفت ساله از دعاوی خطاهای دندانپزشکی در شهر مشهد، ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 60-63]
 • شهیدی نوغابی، عصمت شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • شهریاری، علیرضا نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی داروخانه‌ها در شهر مشهد [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 132-136]
 • شهرکی، کیانوش آموزش رشته تخصصی بیماری‌های داخلی در ایران: ویژگی‌ها و تفاوت‌ها [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 77-80]

ص

 • صاحباری، مریم عوارض گلوکوکورتیکوئیدها و اقدامات ساده برای شناسایی زودرس و پیشگیری از آنها [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 37-37]
 • صمدی، علی شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]

ط

 • طالبی، مهدی کلیات درمان اختلالات اضطرابی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 148-149]
 • طاهری، معصومه بررسی توصیفی مشکلات مراکز درمانی جایگزین اعتیاد مشهد، با اشاره ای به عوامل مؤثر در عدم بقای بیماران در درمان [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 110-113]
 • طلایی، علی بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سطوح فرسودگی شغلی در کارکنان درمانی شاغل در بیمارستان‌های شهر مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 6-9]

ظ

 • ظهور، حسین الگوی استفاده اعضا از خدمات رفاهی ارائه‌شده توسط سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 17-19]

ع

 • عابدی، فرشید بررسی استیگما (انگ اجتماعی) نسبت به حاملین ویروسHIV در کارآموزان و کارورزان رشته پزشکی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 125-127]
 • عبدالله زاده، امین نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی پزشکان دارای مطب خصوصی در شهر مشهد [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 68-72]
 • عبدالله‌زاده، امین نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی داروخانه‌ها در شهر مشهد [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 132-136]
 • عزیزی، هدی شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • عطاران، علیرضا هزینه و مدت بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان: یک بررسی تحلیلی در ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 81-84]
 • عظیمی، عباس شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • عینی، علی مرتضی نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی پزشکان دارای مطب خصوصی در شهر مشهد [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 68-72]
 • عینی، علی‌مرتضی نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی داروخانه‌ها در شهر مشهد [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 132-136]

ف

 • فاضل، محمود بررسی مشکلات جامعه پزشکی با حضور شورای عالی نظام پزشکی کشور به میزبانی سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 106-107]
 • فائقی شریف، مرسده مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به سرطان های پستان و لنفوم با افراد سالم [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 114-116]
 • فرجی‌راد، محمد فتق دیسک بین‌مهره‌ای [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 88-90]
 • فرخانی، احسان موسی ارزیابی واگذاری ارائه خدمات دارویی به بخش خصوصی در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده استان خراسان رضوی: رویکردی بر سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 23-25]
 • فرخانی، احسان موسی آیا برنامه پزشک خانواده در ایران توانسته رضایت اعضای تیم سلامت را تأمین کند: مطالعه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 121-124]
 • فرخ‌پیام، سید محمد تقی آشنایی با مفاد و مقررات قانونی مالیات بر درآمد مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر حقوق حقوق‌بگیران [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 162-162]
 • فرزادنیا، مهدی شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • فرهودی، محمود شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]

ق

 • ق.، شاداب سه پرده از زندگی یک پزشک عمومی زن متأهل [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 46-46]
 • قاسمی، علیرضا شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • قاسمی، محمد مهدی شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • قربانی، زهرا معرفی تست فرایبورگ به عنوان یک روش سایکوفیزیک جدید و قابل دسترس جهت ارزیابی حساسیت کانتراست [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 137-143]
 • قزوینی، کیارش شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • قزوینی، کیارش انتخاب منطقی آزمون‌های آزمایشگاهی در پزشکی [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 93-94]
 • قهرمانی، انوش رینوسینوزیت: تشخیص و درمان [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 95-96]

ک

 • کدخدایی، احمد بررسی فراوانی بیماری‌ها بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها (ICD 10) و مشخصات فردی بیماران در مرکز معین بیمه روستایی مشهد [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 64-67]

ل

 • لیاقت، امیررضا هزینه و مدت بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان: یک بررسی تحلیلی در ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 81-84]
 • لیاقت، امیر رضا مقایسه درآمد پزشکان عمومی در نقاط مختلف جهان [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 10-13]

م

 • مالکی، افسانه مقایسه درآمد پزشکان عمومی در نقاط مختلف جهان [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 10-13]
 • محمودی، محمود شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • مردانی، آرمین بررسی مشکلات حرفه‌ای و نگرش متقابل پزشکان و داروسازان به یکدیگر: یک بررسی مقدماتی در شهر مشهد [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 128-131]
 • میرزاجانی، علی معرفی تست فرایبورگ به عنوان یک روش سایکوفیزیک جدید و قابل دسترس جهت ارزیابی حساسیت کانتراست [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 137-143]
 • میرشه‌پناه، ملیحه او نباید بمیرد؛ جسارت و سرسختی برای نجات جان بیماران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 103-103]
 • مرعشی، حسین هزینه و مدت بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان: یک بررسی تحلیلی در ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 81-84]
 • معموری، غلامعلی شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • ملکی ابرده، رحمت در طبابت رمزها و رازهاست [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 47-47]
 • منزوی، سید محمد مهدی برخورد با درد شکم در کودکان [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 31-33]
 • منزوی، سید مصطفی شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • منزوی، سید مصطفی مقایسه درآمد پزشکان عمومی در نقاط مختلف جهان [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 10-13]
 • منزوی، سید مصطفی نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی پزشکان دارای مطب خصوصی در شهر مشهد [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 68-72]
 • منزوی، سید مصطفی بررسی استیگما (انگ اجتماعی) نسبت به حاملین ویروسHIV در کارآموزان و کارورزان رشته پزشکی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 125-127]
 • منفرد، حسن شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • مهرابی بهار، مصطفی شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • میهن‌دوست، اعظم هزینه و مدت بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان: یک بررسی تحلیلی در ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 81-84]
 • موسوی، سید هادی بررسی مشکلات حرفه‌ای و نگرش متقابل پزشکان و داروسازان به یکدیگر: یک بررسی مقدماتی در شهر مشهد [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 128-131]
 • موسوی محمدی، سید هادی بررسی هفت ساله از دعاوی خطاهای دندانپزشکی در شهر مشهد، ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 60-63]

ن

 • نعمتی، مریم آموزش رشته تخصصی بیماری‌های داخلی در ایران: ویژگی‌ها و تفاوت‌ها [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 77-80]
 • نوفرستی، غلامحسین شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • نوفرستی، غلامحسین مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به سرطان های پستان و لنفوم با افراد سالم [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 114-116]

و

 • وحدتی مشهدیان، ناصر شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • وحدتی مشهدیان، ناصر اولویت‌های شغلی و تحصیلی در میان دانشجویان داروسازی ایران [دوره 17، شماره 2، 1392، صفحه 85-87]

ه

 • هاشمی، سید اسحاق اولویت‌های شغلی و تحصیلی در میان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 117-120]

ی

 • یارمحمدی، علی اصغر شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • یارمحمدی، علی اصغر راه‌های احراز هویت در پزشکی [دوره 17، شماره 3، 1392، صفحه 160-160]
 • یزدان‌پناه، محمدجواد شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]
 • یزدان‌پناه، محمد جواد نحوه برخورد با یک ضایعه پوستی رنگدانه‌دار که به تازگی پیدا شده است [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 34-36]
 • یوسفی، مسعود شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد [دوره 17، شماره 1، 1392، صفحه 2-5]